Vi tar ansvar, och ändrar våra resor, samt nya transportvägar!

Fågelguidning AB har beslutat att ställa in/flytta alla utlandsresor som fanns på programmet 2020, vi vill ta ansvar – inte riskera våra deltagare, lokala guide eller våran egen hälsa eller riskera att hamna i karantän utomlands berättar Gigi Sahlstrand VD i företaget, det var inget svårt beslut att fatta i den situation som vi just nu befinner oss i, för oss kommer alltid kunden och kundens säkerhet stå i fokus.
De resenärer som är berörda har fått meddelande om detta, samt fått eventuella inbetalade pengar åter. Glädjande har flera deltagare valt att flytta anmälningsavgiften till nästkommande år eller till andra resor under 2021 berättar Gigi.
Som en konsekvens av detta kommer vi fokusera och öka Fågelguidning AB aktiviteter i Sverige istället – fler guidningar, kurser samt inrikesresor kommer snarast att presenteras på hemsidan och andra sociala medier.

Glädjande nyhet!

Fågelguidning AB kan samtidigt avslöja att vi inlett ett samarbete med Centralens Resebutik i Kalmar AB för bokning av tågresor i Sverige och resten av Europa. Detta kommer innebära att vi kan genomföra fler resor med möjlighet för deltagarna att åka tåg hela vägen till slutdestinationen – berättar Gigi. Målet är att ge deltagarna flexibilitet och valmöjligheter att välja det som känns mest rätt för varje deltagare på våra aktiviteter. Inom en snar framtid kommer det finnas olika priser på våra resor där man själv kan välja om man vill flyga eller åka tåg. Vi kommer också att genomföra resor där tågresan är en del av själva aktiviteten. Gigi förklara vidare att det kommer genomföras stopp på olika trevliga ställen längs vägen till slutmålet för resan, detta kommer medföra flera olika miljöer att skåda fågel på och en bredare upplevelse för deltagaren. Avslutningsvis så påtalar Gigi vikten av att försöka jobba på ett så miljömässigt sätt som möjligt och då kommer detta samarbete med Centralens Resebutik vara en bra lösning.