Södra Spanien, Norra Marocko och Gibraltar
15 – 23 februari 2019

5 Tänk dig att utan behöva förflytta dig längre sträckor kunna skåda i två kontinenter, två hav och tre länder! Vi kommer att uppsöka de bästa områdena med olika miljöer på båda sidor av Gibraltar sund, som t ex myrar, korkekskogar, berg, klippor, sjöar, stränder, jordbruksmark e t c. Under hela resan kommer vi att ha goda möjligheter att se en mängd rovfåglar, vi är nämligen vid ”flaskhalsen” där ett av Europas bästa rovfågelsträck går. Låt oss som fågelskådare plocka ut det bästa av dessa tre länder! Vi kommer att få möta två av de mest sällsynta arterna i västra Palearktis – eremitibis i Spanien och kapuggla i Marocko. Läs mer samt anmälan AviFauna-S Spanien, Gibraltar och N Marocko