Reserapport från Senegal 2019-2020

Under 12 dagar i årsskiftet 2019-2020 genomförde Fågelguidning AB en resa till Senegal, reseledare var Mads & Tina Elley. Här kan du läsa deras utförliga rapport om vad som sågs och hördes under resan.

http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2020/02/Senegal-2019-20-Rapport.pdf