Polen
18-25 maj 2022

Vit stork, Polens nationalfågel

Vi lämnar Warszawa och färdas öster ut och möter flera småskaliga jordbruk. Mycket snart ser du de vita i storkarna går och födosöker på fälten och du slås av hur rent det är! Skogen i Bialowieza ligger orörd och hyser alla Europas hackspettar och goda chanser att få se både visenter och kronhjortar! De enorma våtmarksområdena i Biebrza hyser många spännande arter! Där finns den rödlistade vattensångaren,  Europas bästa lokal!

Polens östra del är den del som är mest attraktivas för oss fågelskådare. Där finns 2 stora nationalparker. Den ena, Bialowieza urskog, är den äldsta nationalparken i Polen och en av de äldsta i Europa. Skogen går tillbaka till 8000 f.Kr. och är den enda kvarvarande exemplet av de ursprungliga skogarna som en gång täckte stora delar av Europa. En tredjedel av nationalparken ligger i Polen och resten i Vitryssland. Parkens djurliv uppgår 11 000 arter varav 62 arter av däggdjur och 200 fågelarter. Detta vildmarksområde bebos även av ca 300 visenter och har vi tur kan vi höra en varg yla eller se ett lodjur hasta förbi. Men det är främst hackspettarna vi är där för – där har vi chans att se alla Europas hackspettar! Vårt första mål är mellanspetten som är numera utdöd sen 80-talet från Sverige och vitryggig hackspett, som kan gå samma öde som mellanspetten i Sverige.

I Bialowieza finns även en gammal palatspark som är värd ett besök. Förutom hackspettar finns chans på lundsångare, höksångare, mindre flugsnappare och halsbandsflugsnappare. I dammarna brukar trastsångare hålla till. I Bialowieza-området finns fina marker för flod och vassångare och sommargyllingar. Vid vårt boende häckar gulhämpling och svart rödstjärt. Dessutom finns en damm vid parkeringen som har en ljudlig grodkör :-).

På väg till nästa nationalpark som ligger i Biebrzaområdet, åker vi via dammen Siemianówka, som är som en stor sjö. Den östra delen är grund med våtmark och mycket intressant ur fågelsynpunkt. Dammen delas av en järnväg som går in i Vitryssland. Järnvägsbanken är ypperlig att skåda fågel ifrån, där ses många änder, ägretthäger och vadare. I ena kanten finns ett fågeltorn där man kan se olika kärrtärnor såsom skäggtärna, svarttärna och vitvingade tärna. Och där i området finns även häckning av citronärla, pungmes och ängshökarna brukar patrullera över ängarna.

Under våran färd ser vi förhoppningsvis både större och mindre skrikörn.

Biebrza nationalpark är Polens största och har enorma våtmarker som går längs med floden Biebrza. I området har nästan 300 fågelarter observerats. Där kommer vi skåda bekvämt längs stigar, spångar, fågeltorn och broar. Vårt största mål är vattensångare som hyser där Europas största population. Förutom vadare, kärrtärnor, sångare ser vi svart stork, blåhake, pungmes, citronärla och härfågel. Fyra nätter bor vi precis jämte floden och har fågellivet direkt utanför fönstret. I staden häckar tornugglan som brukar troget visa upp sig när skymningen kommer. I skymningen hör du även en fantastisk grodkör ihop med rördrom, småfläckigsumphöna, kornknarr, vaktel och nattskärra men du vaknar till sommargyllingens och rosenfinkens sång!

Troligtvis kommer du inte orka räkna hur många storkar du ser på resan :-). I varje by häckar det många storkar och i de flesta fall har de fått hjälp med plattformar på i stort sett varje ledningsstolpe. Det är en härlig syn! Resans sista art bör bli biätare i Tykocin, ingen dålig sista syn på näthinnan :-).

Tempo & svårighetsgrad:  A1  Förklaring

Guide:Gigi Sahlstrand (vid fler än 8 deltagare även Bo Thoor)
Boende:Del i dubbelrum på familjedrivet charmigt pensionat intill Bialowiezaskogen (3 nätter), hotell med fantastiskt läge intill Biebrza floden (4 nätter).
Transport:Vi färdas i  minibuss/ar
Antal:7-12 platser
Pris:15.900 kr inkl helpension i dubbelrum, transporter i Polen, parkguide, inträden och parkavgifter, svensk fågelguide. Det som INTE ingår är flyg/tåg t & r Polen (Warszawa), fika. Pris flyg runt 1800 kr.
Enkelrumstillägg:1600 kr 
Anmälningsavgift:2300 kr (ingår i resans pris)
Anmälan:Anmälan 
Om resan:Program Klimatsmart! Vi tar fram tågförslag och kan boka åt er som vill åka tåg.