Nya arter och vyer i Bosnien och Hercegovina

Resan har idag fortsatt upp i bergen, alpkaja, stentrast, berglärka är några av arterna som har setts.
Härligt utsikt över toppar och dalar.