Julhälsning från oss!

Återblick på 2020 – ett år som ingen kunde förutse!

Om någon skulle sagt för ett år sedan att i princip alla resor skulle ställas in 2020 och att vi skulle göra alla aktiviteter inom Sveriges gränser hade vi nog skakat på huvudet.

Nu blev läget exakt så och för dig som kund har detta säkert inneburit många saker att fundera över. Resor har flyttats, ombokningar har skett men väldigt få avbokningar. Flertalet av de som bokat flyttar fram sina resor till 2021 och 2022, ett förtroende från er som vi kommer att förvalta på bästa sätt.

Vi har under hela tiden försökt vara lyhörda på vad du har tyckt, kombinerat detta med vad Folkhälsomyndigheten rekommenderat och mixat detta med vårt egna sunda förnuft. Tittar vi nu på vad allt detta har resulterat i så kan vi bara konstatera att både 2021 och 2022 ser väldigt spännande ut, många aktiviteter finns nu på vår hemsida.

Antalet svenska resor har ökat och möjligheten att ta sig till samlingsplatsen med tåg har och kommer att öka ännu mer.