Jag är en udda fågel… :-)

I senaste numret av Året Runt kan man läsa en artikel om mig och fågelskådning :-). Intervjun gjordes i maj förra året men man beslöt vänta nu till i vår för publicering. Det låter som jag var ensam om rapphönans uppstart. Jovisst var jag initiativtagare till nätverket men några fler hjälpte till att marknadsföra nätverket, framförallt min skådarkompis och författar kollega Eva Stenvång Lindqvist. Strax efter uppstart fanns fler där ute i landet som jobbade på föra Rapphönan. Tack alla som nappade snabbt i starten och stötte idéen! Och hoppas artikeln kan locka nya, såväl män som kvinnor, till denna roliga hobby!
PS nr 6 på Sveriges vanligaste fåglar ska vara trädpiplärka, inte trädlärka.
PS nr 6 på Sveriges vanligaste fåglar ska vara trädpiplärka, inte trädlärka.
Denna notis gick och läsa i Mälaröarnas nyheter.
Denna notis gick och läsa i Mälaröarnas nyheter.