Inställd resa till Israel 2020

Vi har fattat ett beslut om att ställa in resan till Israel 17-24 mars 2020.
Orsaken till detta är dels det rådande läge som är i regionen, med osäkerhet och oroshärdar.
En annan orsak är att den guide som vi sedan tidigare haft samarbete med kan inte längre hjälpa oss med resan.
För att alltid hålla högsta kvalité och säkerhet på våra resorna för dig som deltagare, har vi valt fatta detta tråkiga beslut.
Med förhoppning om förståelse för vårt beslut.

Vi kommer lägga in denna resa 2021 och hoppas att läget är annorlunda i regionen då.