Indien och ekoskådning.

Gråuv – Dusky Eagle Owl

Idag har gruppen befunnit sig i Bharatpur nationalpark, som ligger i delstaten Rajasthan. Nationalpark, som byggdes för över 100 år sedan som ett jaktområde för kungen, nu är parken fred och det finns ingen jakt där. Här njöt gruppen av den vackra omgivningen och många fåglar.
Turen i nationalparken bara genomföras till fots eller på cykel, som ett led i vår ambition att försöka vara ekologiska valde gruppen cykel, det är också det vanliga transportmedel.
Parken erbjuder en föränderlig natur, skog, våtmarker och grässlätter. Tempot var lågt i stora delar av nationalparken, då gruppen var tvungna att stanna hela tiden för att titta på nya fåglar 

Nationalparken bjuder på många arter så som storkar, änder, ankor, och inte minst fler arter av örnar. Större skrikörn, indisk skrikörn och kejsarörn är några av rovfåglarna som sågs. Dessutom såg godsaker som oangehuvad trast, svartbröstad rubinnäktergal och tajgaflugsnappare. Totalt sågs under dagen 119 arter 🙂.
I Indien finns det ingen jakt, så många av fåglarna är mer lättskådade än vi är vana vid i Europa.
Indien fortsätter att erbjuda fantastiska upplevelser meddelar gruppen🙂.
Du hittar mer information om resan på vår Facebooksida.