Guidning på Eldgarnsö 25 maj kl. 10.00

1-P1160779

Eldgarnsö är känd bland fågelskådare med sina övervintrande dubbeltrastar pga ett stort bestånd av mistel (de äter bären). På våren är ön bedårande vackert med vitsippor och lungört. Vi kommer delvis följa en led som går runt hela ön. På ön häckar både fiskgjuse, ormvråk, lärkfalk, törnskata mm och havsörn kan man se året om. När vi spanar över vattnet ser vi sjöfågel, har vi lite tur kan vi få höra rördrommen “tuta”. Många småfåglar sjunger då och ofta hör man göktytans ty-ty-ty. Då o då ses och hörs mindre hackspett. Några förkunskaper krävs inte på guidningarna, vi pratar om alla fåglarna som kommer i vår väg.

Fiskgjuse