Grundkurs i fågelskådning startar i Stockholm 27 oktober!

Rödspov

Start 27 oktober i Folkuniversitetets regi. Kursledare Gigi Sahlstrand.

Innehåll
Efter två pass teori om fåglar och artbestämning får du utöka dina kunskaper praktiskt i fält vid två tillfällen. Du får god grundkunskap om fågelskådning och hur du kan börja med att iaktta och lära känna fåglarna. Du lär dig bland annat hur man identifierar och skiljer på fågelarter. Vi går igenom kännetecken, artbestämning, utrustning, var hittar man mest fåglar, om artportalen med mera. Tillfälle nummer tre och fyra är vi ute i fält.

Målgrupp
Kursen passar nybörjaren, men även dig som är intresserad och har viss tidigare erfarenhet och vill lära dig från grunden.

Fyra kurstillfällen
Kursen genomförs under fyra tillfällen: Teori på torsdagarna 27/10 och 10/11 18.00–20.15, Kungstensgatan 45 och i fält: lördagarna 12/11 och 17/12 kl. 10.00–12.30.

Läs mer samt anmälan direkt till Folkuniversitetet: Fågelkurs