Första fågelvandringen genomförd i Kalmar

Strax över 30 deltagare mötte upp i Kalmar stadspark, många troligen nyfikna på vad det innebär att fågelvandra i centrala Kalmar.
Ett strålande solsken och +11C mötte deltagarna, förväntningar och nyfikenhet blandades i en härlig mix ibland deltagarna.
Tillgången av fåglar var normal och en blandning av måsar, trutar och änder, sånglärka, rörhöna, och spelande ringduva förgyllde förmiddagen.
Totalt sågs 27 arter under de drygt 2 timmar som vandringen pågick.
Med tanke på den fantastiska uppslutning som var, har vi för avsikt att återkomma med en ny vandring i mitten på mars.

Rörhöna visar upp sig till allas förtjusning.
Vi studerar gräsand
Sothöna och måsfåglar i fokus
Sånglärka har just flugit över oss.
Kalmar slott, sol och varmt väder