Färingsö

1-P1160965
1-P1160802
Plötsligt hördes ett enormt brak utanför nere i viken. En båt fick det lite svårare att ta sig igenom gamla isen mot den nya spegeltunna isen..
1-P1160788
Vackra mornar över Väntholmsviken
1-Foto-2015-02-09-09-52-43
Måste ju markera för grannarna att jag har kryssat :-). “Lek under skidturen”.
EldgarnsöLungört och vitsippor