Fågelvandring och luftakrobatik!

En liten tapper skara om femton personer plus dagens inlånade guide, Pav Johnsson slöt upp vid Jutebron vid Lindö, i Kalmar. På plats vid start gästade oss också Lars G Petersson som delade ut varsit friex av Kalmar Ornitologiska Förenings medlemstidskrift Ålakråkan och berättade lite om föreningen. Vår promenad inskränkte sig till en promenad på Lindö, och redan från samlingplatsen hade vi sällskap av nyfikna kanadagäss, en grågås och några skrattmåsar, som just ruggat om till sommardräkten, med det karakteristiska bruna ansiktet. I kanalen och även ute i Malmfjärden var ännu en hel del av årets övervintrande smådoppingar kvar, sida vid sid med revirstridande skäggdoppingar. Vår minsta och största doppingart samtidigt. Även på andfronten fanns en del att njuta av. Storsrakhanarnas aprikosrosa bröst stod i bjärt kontrast till de två brunandshonornas nästan frånvaro av uppenbara kännetecken. Men små mörka ögon, ljusare på kinden, utdragen näbb och lite toppig huvudform. Jodå, de går att skilja ut från vigghonor som också är rätt bruna. I vårfågelväg  var både stare och strandskator på plats och från skogen kunde vi urskilja både trädkryparens och gärdsmygens vackra sång. Den senare bjöd på riktigt fina uppvisningar. Plötsligt så uppenbarade sig en mäktig syn som kunde gått oss alla förbi om vi inte varit uppmärksamma. På hög höjd över Malmfjärden spelflög ett havsörnspar, och hann till och med en luftakrobatik som mest liknade en brottninchsmatch, innan de släppte dock taget om varandras klor och glidflög ut mot sundet. Sista anhalt var vid en fågelmatning, där några till småfågelarter kunde läggas till artlistan: större hackspett, bofink, koltrast. Totalsumman stannade på drygt 30 arter.

Foto: Inger Strandberg