Fågelvandring i Judarskogens naturreservat

Sjön Judarn

En spännande oas mitt i Bromma!
Judarskogens naturreservat är ett kommunalt naturreservat och ett Natura 2000-område på 95 hektar. Ett spännande område, det känns som man är i en gammelskog. Med inslag av lövträd bland barrträden, gränsande ängsmarker, våtområden, sjö och anlagda dammar för groder och salamandrar ger detta ett rikt fågelliv. Vi kommer bjudas på en fin fågelkör! Sjön har Stockholms renaste vatten men tyvärr fågelfattig på andfåglar. Vi följer slingan runt sjön på dryga 2 km, den är delvis grusad men största delen av den är en väl upptrampad naturstig, lätt kuperat. På premiärturen 19 maj såg/hörde vi 33 olika arter av fåglar! Vi bjöds på härlig fågelsång och några fina närobsar på bl a gärdsmyg. Skäggdoppingen hade nyligen fått ut sina ungar och dom åkte med på ena förälderns rygg <3.

Fågelvandringen 23 mars hoppas vi främst på trummande spettar (mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och spillkråka), sjungande stannfåglar och skogsduva. Våra flyttfåglar har inte kommit ännu (insektsätande fåglar).

Några förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla fåglar som kommer i vår väg. Kikare kan lånas ut. Guidningen varar i 2,5-3 timmar. Vi tar ett kort stopp för fika, så ta med (frivilligt).

Ledare: Gigi Sahlstrand
Datum: Inget nytt datum ännu satt för nästa guidning.
Pris: 140 SEK. Swish 123 501 0822 (kontant går bra om man ej har swish).
Anmälan Anmälan behövs göras pga begränsad deltagarantal. 

 

 

Anmälan 

Samling: Karta
Samling vid ledarens bil på parkeringen utanför Åkeshovs T-bana, parkeringen närmast kolonilotterna.