Fågelskådning i DN

Dagens Nyheter hade ett stort reportage om fågelskådning i Stockholmsdelen (som dock även går ut till stora delar av det övriga landet) fredagen den 9 maj. Tidningen berättar om en exkursion jag hade för min studiecirkelgrupp vid Kyrksjön i Bromma. DN 1 DN-2 DN-3