Fågelskådarkurser på Folkuniversitetet –
kurser i vinter-vår!

Kungsfiskare

Har du funderat på att börja fågelskåda, fördjupa dig inom rovfågelgruppen, ugglor, gäss eller väcka upp de slumrande kunskaperna? Eller kanske vill du lära dig fågelläten? Nu har du bra tillfälle, Gigi fortsätter hålla kurser för Folkuniversitetet Stockholm under 2021. Det blir både kurser med teori i Folkuniversitetets lokaler på Kungstensgatan 45 i Stockholm och ute i fält, samt kurser som kombinerar detta. Mer information, pris samt anmälan i länkarna.

-Ugglor, gäss och spettar, 2 tillfällen (teori), distanskurs via Zoom – Torsdagar 18 och 25 februari kl 18-20.15. Öka kunskapen om Sveriges ugglor, gäss, hackspettar och lär dig artbestämma dem. Kurs ugglor, gäss, spettar

-Grundkurs i fågelskådning, 3 tillfällen (2 teori via Zoom, 1 i fält) – Tisdagar 23 feb och 9 mars kl 18-20.15, lördag 20 mars kl 10-13 (i fält). För nybörjaren eller för väcka kunskaperna/fördjupa. Om fåglar, artbestämning, läten, utrustning, fågellokaler, fågelrapportering, artportalen mm. Grundkurs 1-2021

Grundkurs i fågelskådning, distanskurs via Zoom, 2 tillfällen (teori) – Onsdagar 10 mars och 17 mars kl 18-20.15. För nybörjaren eller för väcka kunskaperna/fördjupa. Om fåglar, artbestämning, läten, utrustning, fågellokaler, fågelrapportering, artportalen mm. Grundkurs distans mars 2021

-Fågelskådning i fält (Hjälstaviken) – Söndag 21 mars 09.45-16.30, öka din kunskap om fåglar vid fågelrika Hjälstaviken. Här rastar många fågelarter på sin väg norrut. Ett fint tillfälle att fågelskåda och lära mer om artbestämning och bredda sina kunskaper! Bra fortsättningskurs från teori gäss och spettar (18, 25 feb). Samåkning från Bromma eller träff i Hjälsta. Heldag i fält

-Fågelskådning i fält (Svartsjöviken, Färingsö) – Fredag 23 april kl 10.00-15.15, lär dig artbestämma med syn och hörsel. Fiskgjuse och brun kärrhök har anlänt, sånglärkor, starar, bofinkar sjunger, tofsvipor spelar och gässen kacklar! Vi bör även kunna se havsörn och ormvråk, liksom de fåglar som lever i sjön. Kanske blå kärrhök passerar som är på väg norrut och förhoppningsvis är varfågeln fortfarande kvar. Svartsjöviken

-Fågelsång i fält (Djurgården) – Söndag 9 maj 07.30-12.00. Vem sjunger? I denna kurs får du tips och råd med att lära dig fåglarnas läten. Fågelsång