Säsongstart för fågelguidning vid Svartsjö Slott 18 augusti!

Foto från 7 aug, vet du vilka fåglar? (7 brushanar, 2 grönbenor och 1 svartsnäppa).


Dags för höstens första fågelguidning, 18 augusti kl 10-12.15.
Flyttning söderut har redan börjat för många av våra vadarfåglar, svalor och tärnor.
Svartsjö dämme är en populär rastplats för många av dessa fåglar.
Fokus är att lära sig artbestämma dem och av oss få du de bästa tipsen för detta!
Vadarna i dämmet brukar kunna ses på behagligt avstånd.
Vädret styr hur flyttfåglarna rastar under flyttningen, normalt är Svartsjö dämme en bra lokal för många andra fåglar.
Vi kommer att titta på vilka som är honor och hanar nu när de ruggar (byter fjädrar)?
Vi har även stor chans på både örnar, hökar, vråkar och falkar

Alla kunskapsnivåer passar, kikare och tubkikare kan lånas.

Mer info samt anmälan http://fagelguidning.se/mot-faglarna-vid-svartsjo-slott/

.