Fågelguidning AB, Svartsjöviken och Gunnar Olssons foto

Vad har dessa tre saker gemensamt? Att vi gillar Svartsjöviken som fågellokal är ingen hemlighet, det finns också sedan länge ett samarbete med Gunnar Olssons foto det är heller ingen hemlighet.
Men denna gång så finns det en gemensam nämnare som knyter ihop alla tre sakerna.
Vi fick en förfrågan från Gunnar Olssons foto, om vi kunde skriva något om en fågellokal i Stockholms trakten, valet var lätt Svartsjöviken. Du hittar denna artikel i kikarguiden -19 på sidan 50. Vi valde att kalla artikeln “Svartsjöviken, en fågellokal med anor”.