Fågelguidning AB anlitas av NCC för ett företagsevenemang.

Knölsvans hanen kråmar sig

Fågelguidning AB fick för några veckor sedan en förfrågan från NCC om det var möjligt att genomföra en fågelguidning vid Ulfsunda slott.
Detta skulle genomföras som en del i deras konferensdagar på slottet.
Sagt och gjort, tisdagen 30 april kl. 06.15 möttes vi upp utanför slottet för 45 min fågelguidning.
Morgonpigga kom deltagarna ut till mötesplatsen vid slottsentrén, redan vid slottsparken hittades många olika arter. Björktrast, silltrut, gräsand, ringduva gjorde gruppen sällskap.
Minuterna rullade på fort, men en kortare vandring utanför parken hanns med.
Totalt så hittades lite över 25 arter under morgonen.
Deltagarna hade många frågor om fåglar och dess beteende, guiden Bo Thoor försökte på bästa sätt svara på alla frågor.
Många nya “Aha-upplevelser” berättades för gruppen, vilket lockade till både skratt och eftertanke.
Innan deltagarna återgick till sitt normala schema för dagen, genomfördes en artgenomgång av vilka fåglar som setts och hörts.

Är du intresserad av ett liknande evenemang, hör av dig till oss så skräddarsyr vi en lösning för just ditt företag.