Ett år går så fort!

Nu blickar vi framåt! (Marocko nov 2022)

2022 är året som fortsatt till viss del har präglats av pandemi. Osäkerhet gällande räntor, ekonomi, valutor och den allmänna osäkerhet som råder i världen med fokus på Ukraina, är andra faktorer som påverkat. Mitt i allt detta har också mängder av framsteg gjorts för Fågelguidning AB. Vi fortsätter att anpassa vårt utbud mot rådande verklighet, utbyggnad av vår digitala plattform gällande bokningar mm har fortsatt under året vilket har fungerat väldigt bra. Att vi i princip inte har behöv ställa in några resor under året är ett bevis på att vi läst av och förstått marknaden och våra kunders önskemål på rätt sätt, säger Gigi Sahlstrand, VD/CEO på Fågelguidning AB.

Tack
Ett stort tack vill vi rikta till alla våra befintliga och nya kunder som vi har haft äran att guida runtom i världens alla hörn under året. Tack även ni som deltagit på lokala guidningar eller gått en kurs hos oss. Utan alla våra reseledare och guider hade året inte varit genomförbart med den stora mängd resenärer, tack för er fantastiska arbetsinsats och för ert fina ambassadörskap under 2022!

Så, vad har hänt under 2022?

Intern tillväxt
Som ett resultat av ett bra år har nya reseledare tillkommit under året, flertalet befintliga reseledare genomfört fler resor för Fågelguidning AB. Detta är en utveckling som vi är helt övertygade om kommer att fortsätt under 2023. Vi har ingen ambition av att ha flest antal reseledare utan det är varje enskild reseledares spetskvalité som du som kund ska kunna ta dela av.

Nya samarbetspartners
Vi har stärkt och fördjupat samarbetet med redan befintliga företag. Swarovski, Pinewood, Gunnar Olssons Foto, Stövelkompaniet och Slåttergubben för att nämna några.
Ett nytt spännande samarbete som inletts är med Nelson Garden i Tingsryd.
Vi kommer tillsammans att utvärdera och testa nya produkter i deras sortiment samt utveckla deras kunskap om fåglars beteende och utseende vid fågelmatningen.

Nytt bokningssystem har lanserats
Vår nya sida där du hittar alla våra resor/guidningar/kurser har försetts med många innovativa funktioner och förbättrad möjlighet för sökning och bokning lanserades under sommaren/hösten.
Vi är stolta för det nya utseendet och alla de funktioner som nu finns. Arbetet kommer att fortsätt under 2023 med många nya finesser både för dig som kund men även för oss som dagligen avvänder denna plattform.

Ökad omsättning
Ja, vilket år det blev trots allt! Under 2022 ökade vi vår omsättning igen, vilket är ett resultat av det arbete vi har lagt ner, många nya kunder från norr till söder i Sverige samt i Danmark men också i övriga Europa har tillkommit. Fågelguidning AB är stolta över alla reseledare/guider som tillsammans har varit med och bidragit till detta.

En stabil aktör att räkna med i framtiden
Fågelguidning AB har för varje år tagit steg framåt, från att vara en mindre aktör i resebranschen till att vara en av de ledande i detta segment och en stabil aktör att räkna med i framtiden. Vi anpassar ständigt vår verksamhet, till vad som efterfrågas av våra kunder och samarbetspartners. Samtidigt vill vi vara innovativa och hitta nya kreativa lösningar för dig som kund. Vi är ödmjuka inför det förtroende vi har fått från både kunder, företag och samarbetspartners under denna resa. Nu blickar vi framåt mot ett spännande och fartfyllt 2023!

Till sist önskar vi alla på Fågelguidning AB er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!