Deluxe blir – PLUS

Vi har valt att ändra namn på Deluxe till – PLUS.
En av orsaken till att vi valt att ändra till PLUS är att få en mer enhetlig profil på vårt budskap.
Deluxe skapade en del språkförbistring med sin engelska “klang”.
För övrigt så blir det ingen ändring för dig som följer med på våra PLUS – resor, samma innehåll, service och förmåner.
Så vi säger -Tack Deluxe och välkommen PLUS.