2 KURSER startar i Folkuniversitetets regi i november!

Fjällvråk

-VADARKURS med 3 omgångar via Zoom (distanskurs), 2, 16, 30 november. Vadare är en svår grupp att artbestämma. Vi går igenom dryga 30 arter av våra svenska häckande och de som regelbundet rastar/sträcker förbi Sverige. Du får lära dig om släkte, artbestämning, kännetecken, förväxlingstecken, karaktärer osv.

-NYBÖRJARKURS i Stockholm, med 3 omgångar – 2 träffar i klassrum 17 nov, 1 dec och en i fält 4 dec. Du får god grundkunskap om fågelskådning och hur du kan börja med skådningen. Du lär dig bland annat hur man identifierar och skiljer på fågelarter, kännetecken, artbestämning, utrustning, fågelrapportering, artportalen med mera.

Läs mer om kurserna samt länk till anmälan: Kurser