Vinterfåglar inpå knuten (VIK)

Domherrar

Under vintern är det ett bra tillfälle att börja fågelskåda. Man slipper mängder av löv som skymmer fågeln och du kan studera fåglar nära via en fågelmatning. Vilka fåglar kan vi se här på vintern s.k. stannfåglar? Vad får vi för fåglar till vår matning, vad vill de ha för mat, kan vi locka fler fåglar och andra arter till vår matning? Om jag börjar mata fåglar måste jag då fortsätta hela vintern för annars dör de av svält och kan man mata året om? Kursen ger svar på alla frågorna och lär oss skilja på de olika arterna. Kursen passar både nybörjaren och för dem som har en baskunskap. Tre träffar i januari varav en är en exkursion och deltagande i “VIK”.

Kursledare: Gigi Sahlstrand
Datum: Återkommer om datum under vintern 2020
Antal: 5-20 deltagare
Pris:Ännu inte fastställt
Anmälningsavgift:Ännu inte fastställt
Samlingsplats:
Anmälan: Går att intresseanmälan sig till gb@fagelguidning.se.
Övrigt: